Училище

Приемнитe часове са с продължителност 30 до 40 мин. Препоръчваме Ви да се обадите предварително на учителя по мейл, през органзайзера на детето си или чрез съобщение по детето си. Имейл адресите на учителите се съставят от първата буква на името и изписване на цялата фамилия на латиница: vname@ds-sofia.bg (моля, сравнете изписването на имената в немската секция).


Класните ръководители


1а клас - г-жа Станишева-Ханфт

Приемен час: ср., 08:00 ч.

1б клас - г-жа Ритер

Приемен час: ср., 9:45 ч.

2a клас - г-жа Фрюлинг

Приемен час: ср., 11:50ч.

2б клас - г-н Брауне

Приемен час: пет., 9:45 ч.

3a клас - г-жа Грошуп

Приемен час: четв., 14:15 ч.

3б клас - г-н Фишер

Приемен час: ср., 13:25 ч.

4a клас - г-жа Стронгилу

Приемен час: пон., 14:15 ч.

4б клас - г-жа Кинтлер

Приемен час: вт., 9:45 ч.


5a клас - г-жа Швебле

немски език

Приемен час: чет., 12:00 ч.

5б клас - г-н Ташев

музика, немски език

Приемен час: ср., 12:00 ч.

6a клас - г-н Гюлднер

Немски език, География

Приемен час: .

6б клас - г-жа Шиникова

английски език, медии

Приемен час: пт., 11:50 ч.

7a клас- г-н Покерцник

Немски език, етика

Приемен час: пон., 14:00 ч.

7б клас- г-жа Райхенбергер

немски език, английски език

Приемен час: чет., 13:45 ч.

8а клас - г-жа Казакова

немски език

Приемен час: ср., 12:00 ч.

9а клас - г-н Браун

английски език, история

Приемен час: ср., 10:00 ч.

 

10а клас - г-н Хенинг

Математика

Приемен час: пон., 16:00 ч.

 

10б клас - г-н д-р Байер

химия, биология

Приемен час: вт., 13:30 ч.

 

11. клас - г-жа Микерт

История, социология

Приемен час след уговорка

 

12. клас - г-жа Райнерс

немски език, английски език

Заместник директор

Приемен час след уговорка

 

 
Преподаватели по предмети

Приемните часове могат да се провеждат и в друго време след предварителна уговорка със съответния преподавател.

Основно училище


Бендикс, Сузан

Директор начално училище

Приемен час по уговорка

Адам, Маргит

Учител начално училище

Приемен час: ср., 11:00 ч.

 

Балева, Снежана

Немски език, Математика

Приемен час:

Стойнова, Радосвета

Български език и литература

Приемен час: пон., 9:45 ч.

Шентова, Валентина

Български език и литература

Приемен час: пон., 14:15 ч.

Матеева, Борислава

Музика

Приемен час: четв. 10:00 ч.

Попова, Иванка

Български език и литература

Приемен час: четв., 11:50 ч.

Стефанова, Eмилия

Спорт, Плуване

Приемен час: вт., 13:25 ч.

Йорданова, Здравка

Спорт, Плуване

Приемен час: пон., 11:00 ч.

 

Вергова, Розалия

Спорт

 

Игнева, Юлиана

Учител начално училище, Изкуство

отпуск по майчинство

 

Георгиева, Катерина

Учител начално училище

отпуск по майчинство

 

 


 

Димитрова, Спасинка

1969 - 2019

Гимназиална степен

Барц, Тико

Директор

Математика, Физика

Приемен час след уговорка

Дедай, Уда

Немски език, Изкуство

Приемен час: пон., 11:50 ч.

 

Вутке, Волфганг

Спорт, География

Приемен час: вт., 12:00 ч.

Брайкова, Ивалена

Български език и литература

Приемен час: ср., 13:30 ч.

Налджиева, Костадинка

Български език и литература

Приемен час: пон., 12:00 ч.

Георгиева, Милена

Българска история

Приемен час:  пон., 11:30 ч.


Филкова, Елена

Български език като чужд, Библиотека


Приемен час: вт., 10:00 ч.


Maрков, Илиян

Tеатър

Приемен час: пон., 13:30 ч.


Николова, Милена

Биология

Приемен час: четв., 9:45 ч.

Барц, Евелин

Математика

Приемен час: след уговорка

 


Бораджиева, Златина

Педагогически съветник

Приемни часове:

вт. и четв., 9:30 - 11:30

paedagogischeberatung@ds-sofia.bg

 

Хонорувани преподавателиТоплийска, Маргарита

Френски език

Приемен час: вт.,9:00 ч.


Хофман, Кристине

Изкуство

Приемен час:


Димов, Христо

Български народни танци

Василева, Росица

Немски език