Училище

Приемните часове в момента се провеждат най-често онлайн. Моля, свържете се със съответния преподавател по имейл, през органайзера на Вашето дете или чрез съобщение по детето).

класни ръководители:

 

1a клас -

 

1b клас -


 

2a клас - г-жа Щойрер

ssteurer@ds-sofia.bg

 

2b клас - г-жа Георгиева

kgeorgieva@ds-sofia.bg

 

3a клас - г-жа джи Алкантара

ldealcantara@ds-sofia.bg

 

3b - г-жа Желязкова

nzhelyazkova@ds-sofia.bg

 

4a клас - г-жа Игнева

jigneva@ds-sofia.bg

 

4b клас -

 

 

 

 

 

5a клас -

 

5b клас -

 

6a клас -

 

6b клас -

 

7a клас - г-жа Швебле

mschaeble@ds-sofia.bg

 

7b клас -

 

8a клас - г-н Гюлднер

rgueldner@ds-sofia.bg

 

8b клас - г-жа Шиникова

vshinikova@ds-sofia.bg

 

9. клас -


 

10. клас - г-н Лайх

mleich@ds-sofia.bg

 

11. клас - г-н Покерцник

vpokerznik@ds-sofia.bg

 

 

 

12a клас -  г-жа Потер

ipotter@ds-sofia.bg

 

12b клас - г-жа Дедай

udedaj@ds-sofia.bg

 

Преподаватели по предмети

Начално училище

 

г-жа Бендикс
Директорка на началното училище

 


 

г-н Марков
Етика

 

г-жа Матеева
Музика

 

г-жа Попова
Български език

 

г-Йорданова
Спорт

 

г-жа Стефанова
Спорт

 

г-жа Шентова
Български език

 


 

г-жа Стойнова
Български език
(отпуск по майчинство)

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Балева

1947 - 2021

 

 

 

 


Спасинка Димитрова

1969 - 2019


Гимназиална степен


 

Mieles, Bernhard

Schulleiter

Deutsch, Geschichte

 

 

 

 

г-жа Филкова
Български като чужд език

 

г-жа Георгиева
Българска история

 

г-н Хусфелд
Математика, физика

 

г-жа Лайх
Английски език, Изкуство

 

г-жа Казакова
Немски език

 

г-жа Кирова-Брайкова
Български език и литература

 

г-жа Налджиева
Български език и литература

 

г-жа Николова
Биология

 Honorarlehrer 

г-жа Топлийска
Френски език

 

г-жа Димитрова
Български като чужд език

 

г-жа Дворжак
Начално училище

 

г-н Димов
Български народни танци