Училище

приемнитe часове са с продължителност 30 до 40 мин. Препоръчваме Ви да се обадите предварително на учителя по мейл, през органзайзера на детето си или чрез съобщение по детето си. Имейл адресите на учителите се съставят от първата буква на името и изписване на цялата фамилия на латиница: vname@ds-sofia.bg (моля, сравнете изписването на имената в немската секция).


Класните ръководители


1а клас - г-жа Щойрер

Приемен час:

1б клас -  г-жа Георгиева

Приемен час:

2а клас - г-жа Станишева-Ханфт

Приемен час:

 

2б клас - г-жа Желязкова

Приемен час:

3a клас - г-жа Игнева

Приемен час:

 

 

 

 

 

3б клас - г-н Озе

Приемен час:

4a клас - г-жа Грошуп

Приемен час:

 

4б клас - г-жа Кинтлер

Приемен час:


5a клас - г-жа Хайцлер

Английски, география

Приемен час:

5b клас - г-жа Хагер

Математика, спорт

Приемен час:

 

.

6a клас - г-жа Швебле

немски език

Приемен час:

6б клас - г-н Ташев

музика, немски език

Приемен час:

7а клас - г-н Гюлднер

Немски език, география

Приемен час:

 

7б клас - г-жа Шиникова

английски език, медии

Приемен час:

 

8a клас- г-н Покерцник

Немски език, етика

Приемен час:

 

8б клас- г-жа Райхенбергер

немски език, английски език

Приемен час:

 

9а клас - г-н Лайх

Математика, музика

Приемен час:

 

10а клас - г-н Браун

английски език, история

Приемен час:

11a клас - г-жа Потер

Немски език, английски език

Приемен час:

 

11б клас - г-жа Дедай

Немски език, Изкуство

Приемен час:

 

12. клас - г-жа Милкерт

История, социология

Приемен час след уговорка

 
Преподаватели по предмети

Приемните часове могат да се провеждат и в друго време след предварителна уговорка със съответния преподавател.

Основно училище


Бендикс, Сузан

Директор начално училище

Приемен час по уговорка

 

 

Maрков, Илиян

Tеатър

Приемен час:

Стойнова, Радосвета

Български език и литература

Приемен час: 

Шентова, Валентина

Български език и литература

Приемен час:

Матеева, Борислава

Музика

Приемен час:

Попова, Иванка

Български език и литература

Приемен час:

Стефанова, Eмилия

Спорт, Плуване

Приемен час: 

Йорданова, Здравка

Спорт, Плуване

Приемен час:

 

Димитрова, Спасинка

1969 - 2019

Гимназиална степен

Барц, Тико

Директор

Математика, Физика

Приемен час след уговорка

Буш, Мартин

Химия, спорт

Приемен час:

Казакова, Радостина

Немски език

Приемен час:

 

Брайкова, Ивалена

Български език и литература

Приемен час:

Налджиева, Костадинка

Български език и литература

Приемен час:

Георгиева, Милена

Българска история

Приемен час: 


Филкова, Елена

Български език като чужд, Библиотека


Приемен час: 


 


Николова, Милена

Биология

Приемен час: 

Барц, Евелин

Математика

Приемен час:

 

Балева, Снежана

Български като чужд език

Приемен час:


Бораджиева, Златина

Педагогически съветник

Приемни часове:

 

paedagogischeberatung@ds-sofia.bg

 

Хонорувани преподавателиТоплийска, Маргарита

Френски език

Приемен час: вт.,9:00 ч.


Димов, Христо

Български народни танци