Администрация

г-жа Евгения Шиячка
Административен директор

г-жа Нина Славкова

Администрация/ Материални придобивки


г-жа Стефка Петрова
Администрация/ Финанси


г-жа Христина Йорданова
Администрация/ Персонал

г-жа Лилия Везнева
Администрация/ Асистент

г-жа Олга Стефанова
Медицинска сестра

г-жа Росица Асенова
Помощен персонал

г-жа Веселка Будинова
Помощен персонал

г-н Николай Асенов
Техническа поддръжка

г-жа Ахинова Аспарухова
Помощен персонал


г-жа Богдана Пеева
Помощен персонал


г-н Атанас Костадинов
Техническа поддръжка

Първият административен директор на НУ София и една от основателките на Сдружението на родителите от немско-българското училище за среща на културите София - г-жа Васка Димитрова-Майнардус (Административен директор от 2008 до 2012 година)