Помиряването на спорове в НУ София

Помиряването при спорове - какво всъщност е това?

Проект, при който ученици помагат на ученици да разрешат спор помежду си. Особеното при този процес е справянето със спора. Нашите помирители още през изминалата година се научиха да помагат на спорещи страни да намерят разрешение на конфликта си, като се съобразяват с ясни правила.

Разговорът при помиряването

Така нареченият медиатор е мостът между спорещите страни. Той води разговора, като помага на спорещите да осъзнаят конфликта и да разработят решения. В края на всеки разговор се сключва споразумение. в него се съдържа общото решение и то се подписва от двете страни.

Концепция на проекта за помирители при спорове ще намерите тук.

Нашият екип помирители: