Alumni

Jahrgang 2018/2019

Marvin

Violeta studiert Politikwissenschaft an der TU München.

Gabriela

Boris studiert Biotechnologie an der TU Berlin.

Kristian