Актуално 2017/2018

Електронната регистрация на Немско училище София за учебната 2018/2019 година е отворена до 28 февруари

Кампанията за прием на ученици в Немско училище София ще приключи на 28.02.2018 г. Формуляр за кандидатстване и информация за пприемната процедура можете да намерите на www.ds-sofia.bg в раздел „Прием на нови ученици“.

Какво трябва да имате предвид?

  • Приемат се ученици във всички класове – от предучилището до 12 клас;
  • За предучилищната група (1-ва степен на предучилището) познанията по немски език не са задължителни;
  • За предучилищния клас (2-ра степен на предучилището) се изискват елементарни познания по немски език;
  • От 1-ви клас нагоре нарастват и изискванията към нивото на владеене на немски език на децата в сътветствие с класа, за който кандидатстват.

Немско училище София е частно училище, основано през 2008 г. То е едно от около 140 Немски училища в чужбина (DAS-Schulen) и се подпомага от германската Централа за училищно дело в чужбина (http://www.auslandsschulwesen.de). В училището се преподава на немски език, като учебният процес е съобразен с германската образователна система. В момента 312 ученици от предучилищна до 12. клас (германска матура) посещават училището. То е разположено на територията на Посолството на Федерална република Германия в София. В класовете има средно до 16 ученика. Преподавателите в Немско училище София са около 50.