Актуално 2017/2018

Състезание по география „Diercke-Wissen“

В петък, 26.01. ще се проведе отново състезанието по география „Diercke Wissen". Всички ученици от 5. до 10. клас ще отговарят на въпроси от областите Германия, Европа и света. За да стане победител на класа, наред с познанията по география, ученикът трябва да притежава и добри общи познания.
DIERCKE-WISSEN e най-голямото състезание по география в Германия, с над 310.000 участници и всяка година е очаквано събитие за училищата в Германия и немските училища в чужбина.