Актуално 2018/2019

Състезание по география „Diercke-Wissen“

Град, държава, ... опазване на ресурсите - учениците тестваха знанията си в най-голямото състезание по география в Германия.

На 25.01.2019г. отново настъпи моментът: Учениците от 5. до 10. клас в нашето училище отново участваха в състезанието по география  Diercke Wissen на издателство Westermann. Въпросите в двадесетминутния тест бяха многостранни. Наред с обичайните топографски въпроси, учениците трябваше да покажат, че са информирани и по актуални политически и научни теми. Освен това трябваше да обяснят, как всеки поотделно може да допринесе за отговорно и щадящо използване на ресурсите.

Най-добрите от класовете бяха: Размус (5a), Луиза (5b), Aмалия (6a), Димана и Лора (6b), Mаксим (7a), Koнстантин (7b), Aнтим (8), Борис  (9a), Дамян (9b), Александра (10).

Във втори кръг, в който ще се изправят най-добрите от класовете 7.-10., ще бъде определен и победителят на училището.