Aktuell 2019/2020

Посещение от Волфсбург

В рамките на консултирането за избор на специалност и професия в НУ София, миналият понеделник г-жа Динзе-Ференци от Университет за приложни науки Остфалия представи на учениците от 10. до 12. клас университета и град Волфсбург. Особено интересно беше сравнението между следване в специализирано висше учебно заведение и следване в университет, както и описание на дуалните специалности в Остфалия. Благодарим на г-жа Динзе-Ференци за това посещение.