Актуално 2019/2020

Трета конференция Модел ООН на НУ София

В петък и събота за трети път се състоя нашата конференция Модел ООН в залите на Интерпред. Над 40 участници от София и дори от Германия пристигнаха и дискутираха по двете теми като представители на различни страни-членки на ООН. Накрая бяха приети две резолюции на тема "Measures to prevent the proliferation and to lower production capabilities of weapons of mass destruction through an active international political agenda". Ралица, Макс и Павел от 12.клас в ролята на "Chairs" водиха изключително компетентно протичането на конференцията. След заключителната церемония в събота се отправихме към партито по случай 30 години от падането на Берлинската стена, за да можем да празнуваме след добре свършена работа.

Фотогалерия