Актуално 2019/2020

Вътрешно обучение по спорт

Както през изминалите, така и тази учебна година, се проведе вътрешно обучение по спорт. Целта на обучението е да се разпространят сполучливи практики и методи на преподаване, за да може да бъде полезно за цялата училищна общност. Всички учители по спорт редовно вземат участие и оформят заедно обучението. След темите "Лесна издържливост", "Баскетбол" и "Скок на височина", тази година беше ред на темата  "Игра на гимнастически уреди/Скок". Учениците от 11.клас имаха възможност в петък да научат различни скокове на кон. Всички ученици бяха в постоянно движение и натрупаха опит. Благодарение на един много мотивиран клас, който участваше с радост, учебният час беше много успешен.
За колегите по спорт вътрешните обучения са много ефективни и допринасят до голяма степен за повишаване на качеството на учебния час.