Актуално 2019/2020

Верига от камъни във време на корона

Родители и ученици приеха идеята на колегите от предучилищната степен присърце. Това внася светлина в ежедневието ни, общността ни става по-силна, а и имаме добра причина да се разходим до обичаното училище.

Всеки ден става все по-дълга - нашата верига!

и расте ...

Заедно ставаме по-силни, а нашата верига - по-дълга

всеки ден, все по-дълга ...

Днес е още по-дълга. Благодарим на всички ученици, родители и учители, които правят веригата толкова красива!

Някои от красивите творения в близък план

Вече е толкова голяма ...