Актуално 2020/2021

Очакваме с нетърпение нашите деца и се радваме да ви представим новите колеги!

Екипът на предучилищната степен очаква с нетърпение малките си ученици:

Екипът на началното училище също изпраща поздрави:

Гимназиалните учители поздравяват от разстояние и очакват с нетърпение учениците си и работата с тях: