Актуално 2020/2021

Европейски ден на езиците

През последното десетилетие Европа става по-многоезична. В европейските мегаполиси ежедневно се говорят повече от 300 езика. Ето защо през 2001 година Съветът на Европа провъзгласява 26 септември за Европейски ден на езиците. Целта е насърчаването на многоезичността на континента и постигането на по-добро междукултурно общуване.

По традиция и тази година в нашето училище отбелязваме Европейския ден на езиците. Учениците от 12. клас представят класическите текстове: „Приказка за стълбата“ от Христо Смирненски и „Фауст“ от Йохан Волфганг фон Гьоте. Двете произведения поставят сложните проблеми за смисъла на човешкия живот, за важността на мечтите, за продаването на душата, за цената на успеха, за щастието…

Да се насладим на езиковото многообразие и да помислим върху посланията на класиката.

Ученици от 3. клас четат откъс от "Пипи дългото чорапче" на бълагрски, немски и руски език.