Актуално 2020/2021

Празник на фенерите

Новите обстоятелства наложиха преосмисляне и търсене на нови решения за празнуване на празника на Свети Мартин, който тази година нямаше как да се състои по традиционния начин в Немско училище София.

Децата от предучилището и начален курс изработиха фенери, четоха легенди, свързани с патрона на празника и водиха дискусии за смисъла на споделянето и взаимопомощта. Учениците от 4а и 4б клас подготвиха страхотно клипче, което с нетърпение изгледахме в деня на празника.

А фенерите продължиха да светят навсякъде в града и след това ...