Дигиталните герои ни помагат в интернет

Проектът „Дигитални герои“, базиран във Франкфурт, обединява около 150 училища от цяла Германия и някои европейски държави (Австрия, Швейцария, България), като основната му цел е да повиши културата на общуване в дигитална среда на младите хора, както и да им даде познания в сферата на защита на личните данни, превенция при секстинг и мобинг. Предвид бурното нахлуване на дигиталната реалност във всички сфери на живота ни, теми като общуване в социалните мрежи, подкрепа в ситуации на „мобинг“, както и правна помощ в подобни случаи вероятно ще ни вълнуват все повече. Ако сме събудили интереса ви към „Digitale Helden“, спокойно може да прочетете по-подробно за тях на сайта им: https://digitale-helden.de/ А тук можете да се запознаете и с Дигиталните герои в нашето училище:

Правила за чат групите