Актуално 2021/2022

Федерална инспекция в НУ София

BLI (Федерална инспекция)

Немските училища в чужбина се подкрепят по отношение на подсигуряването на качеството и развитието си от федералната инспекция. Инспекцията контролира систематично и под защита на данните работата на училищата. Методите и инструментите на инспекцията са разработени от федерална проектна група в сътрудничество с инспекторатите на Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия и с подкрепата на научни екипи.

В нашето училище Инспекиця 2.0 ще се проведе в седмицата 8.-15.11.2021.

Обобщена информация можете да намерите тук