Актуално

Създаване на мрежа от представители на учениците от Немските училища в чужбина

От 16 до 18.10. се проведе първата среща на представители на ученици от Немски училища в чужбина в Берлин.
Целта на това събитие е да се създаде мрежа от представители на учениците и доверените учители, за да се изгради демократична училищна култура. 
Нашето училище също участва и имаше възможност да представи работата на Ученическия съвет, както и да обмени идеи с представители от другите училища.
Беше приятно и ползотворно време в Берлин!