Актуално

Награда за общия труд на 9б клас в състезанието за политическо обучение

Тази година ние, учениците от 9б клас, участвахме в състезанието за политическо обучение. Включихме се в категорията "Построено върху пясък", като се занимавахме с извличане и добив на пясък и последиците върху околната среда и хората. Задачите ни бяха да направим интервю с фирма от този бранш и с еколог, да установим кореспонденция с европейски комисар по темата и още много други. С голямо удоволствие работихме над проекта и спечелихме 500 Евро за касата на класа.