Добре дошли

Скъпи родители, скъпа училищна общност

Много съм щастлив, че след продължила повече от година процедура, вече мога да започна дейността си като директор на НУ София. Днес искам да Ви поздравя най-сърдечно в тази си функция и да пожелая на Вас и Вашите семейства успешна и здрава учебна година.

В многото разговори по време на кандидатстването ми тук и при кратките ми посещения в училището останах с впечатлението, че в НУ София се върши отлична работа, което ми беше потвърдено и по време на подготвителния ми курс. Бих искал през следващите години да дам и моя принос, НУ София да продължи да се развива толкова добре.

Европейската идея е особено важна за мен и моите ценностни представи. За мен Европа е общо културно, духовно и икономическо пространство, в което хората от различни страни се срещат, обменят опит, учат се един от друг, опознават се в различията си и укрепват общността. Едно училище за среща на културите е място, в което това може да се живее всеки ден. Щастлив съм, че през следващите седмици, месеци и години ще мога да опозная Вас, и най-вече децата Ви.

Моето желание и моето намерение са да подсигурим на поверените ни ученици приятно време в училището, да ги образоваме и да ги подготвим целенасочено за живота.

Очаквам с щастливо нетърпение съвместната ни работа с Вас и Вашите деца.

Бернхард Милес

Директор

Актуално 2021/2022

09
08
Откриване на учебната година 2021

Пожелаваме на всички ученици, учители, родители и целия екип на училището успешна, здрава и щастлива учебна година!

Актуални галерии

Откриване на учебната година