Управителен съвет

Контакт:
E-Mail: vedbbs@ds-sofia.bg

Управителен съвет

Управителният съвет на училището се занимава с всички въпроси на Сдружението, доколкото тези не са запазени с решение на Общото събрание.

Освен това Управителният съвет поема задачите на носител на училището от името на Сдружението, т.е. той е отговорен за персоналните въпроси, финансови дела, както и за сградата на училището. Управителният съвет е отговорен и за това Сдружението и училището да имат стабилна финансова основа. За целта са сформирани комисии, които се занимават с различни задачи и подготвят основата за решенията на Управителния съвет.

Това става след съгласуване и в тясно сътрудничество с директора на училището, който е отговорен за педагогическата сфера, и с административния директор, който гарантира текущите процеси на училището и неговите рамкови условия.

Решенията на Управителния съвет се взимат на ежемесечно провеждащи се заседания, на които са поканени директорът на училището, административният директор, учителският съвет, председателят на Родителското настоятелство и понякога представители на учениците. Тези заседания се състоят от открита и закрита част. На втората присъстват само директорът на училището и административният директор, както и представител на посолството в качеството си на съветник.

В закритата част на заседанието се решават персонални въпроси и други дела, подлежащи на защита на данните и се обсъждат теми, които Управителният съвет представлява навън и относно които предварително трябва да бъде постигнат консенсус.

Управителният съвет на училището се състои от шестима членове, които са избрани от Общото събрание на членовете на Сдружението на 20 март 2018 г. съобразно устава за мандат от две години.

Това са:

 

 

Г-н Томас Риндерт (Председател), роден  през 1968 г. Завършил е металургия и материалознание, дипломиран инженер в Техническия университет в Аахен. От 2011 г. работи във фирма "София Мед" като Директор "Качество и иновации". Женен, баща на 2 деца, синът му е в 12. клас.

Д-р Паул Кортлендер (Заместник-председател), роден през 1983г., от месец юли 2017 г. е в София заедно със семейството си за период от три години. От 2013 г. работи в Министерството на вътрешните работи в Берлин, а в София от началото на месец ноември 2017 г. заема поста лице за връзка в Министерството на вътрешните работи на Република България. Той и съпругата му имат двама сина, съответно на две и на четири години.

Г-н Йордан Пейчев (Член на Управителния съвет, отговарящ по финансовите въпроси) роден през 1968 г. в гр. Берлин. Завършил е компютърни системи, дипломиран инженер в Техническия университет в София. Има повече от 17 години опит в преработващата промишленост като е заемал позиции на ИТ директор и Финансов директор. Женен, баща на две деца, които учат в Немско училище София.

Г-жа Весела Попова (Член на Управителния съвет, отговарящ по въпросите за строителство), родена през 1968 г., архитект. Работи в Полимвес ООД в областта на разработване и изпълнение на архитектурни проекти, както и в обслужване на инвестиционни проекти. Докторант в Българската академия на науките (2004). Други сфери на дейност: История на архитектурата на България. Омъжена, майка на три деца, ученици в НУ София

Г-жа Милена Първанова (Член на Управителния съвет, отговарящ по въпросите за персонала), родена 1970 г., дипломиран инженер (завършено образование специалност "Електроника" в Технически университет София и следдипломна квалификация в Техническия университет в Брауншвайг, специалност "Бизнес администрация"). Работи в Дебулко ООД в областта на производство на метални изделия, рекламни дисплеи и изграждане на магазини. Омъжена, майка на дъщеря в 11. клас на Немско училище София.
Д-р Ваня Бабанин (Член на Управителния съвет, отговарящ по въпросите за организацията и развитието) има две дъщери в основното училище, била е представител на родителите и самата тя води лекции като хоноруван преподавател в Нов български университет. От близо 20 години Ваня се занимава професионално с управление на репутацията и бранд мениджмънт и е отговаряла за различни марки в България. От 2014 година е консултант и мениджър на проектна база за маркетинг и комуникации, преподава и води курсове по бранд мениджмънт, управление на промяната, рекламни стратегии, публикува материали в медии като investor.bg, manager.bg, tbmagazine.net, Communication Director Magazine, Outsourcing Journal.

 

 

 

Почетен председател на СР на НБУСК София

Аксел Пютц е първият председател на СР на НБУСК и основател на Немско училище София. През 2009 г. двамата му сина бяха ученици в НУ София.


Благодарим сърдечно за всичко, което направихте за нас!

 

Първата Директорка на НУС 2008/2009

Г-жа Брита Кемерер, първият директор на НУС, 2008-2009 г., една от основателките на Сдружението на родителите от немско-българското училище за среща на културите София /СРНБУСКС/

Благодарим за неуморната работа!

Бивши членове на Управителния съвет:

Г-жа Моника Хелинг (от 2015г. до 2018г.), г-н Мартин Крон (от 2015г. до 2017г.), г-жа Зилке Янц (от 2011г. до 2016г.), г-н Александру Лупу (от 2014г. до 2015г.), г-н Армин Матайс (от 2012г. до 2015г.), г-жа Регине Шуберт (от 2012 г. до 2014 г.), г-н Хелмут Швайгхофер (от 2011 г. до 2012 г.), г-н д-р Марк Майнардус (от 2008 г. до 2012 г.), г-жа Кристина Хьопфнер (от 2010 г. до 2012 г.), Г-жа Цецка Александрова (от 2011 г. до 2012 г.), г-н Аксел Шиндлер (от 2008 г. до 2011 г.), г-н Райнер Лаубшер (от 2008 г. до 2011 г.), г-н Оливър Цинк (от 2010 г. до 2011 г.), г-жа Мария Шмидт (от 2008 г. до 2010 г.), г-жа Евгения Николова (от 2008 г. до 2010 г.), г-н Аксел Пютц (от 2008 до 2011)