Управителен съвет

Контакт:
E-Mail: vedbbs@ds-sofia.bg

Управителен съвет

Управителният съвет на училището се занимава с всички въпроси на Сдружението, доколкото тези не са запазени с решение на Общото събрание.

Освен това Управителният съвет поема задачите на носител на училището от името на Сдружението, т.е. той е отговорен за персоналните въпроси, финансови дела, както и за сградата на училището. Управителният съвет е отговорен и за това Сдружението и училището да има стабилна финансова основа. За целта са сформирани комисии, които се занимават с различни задачи и подготвят основата за решенията на Управителния съвет.

Това става след съгласуване и в тясно сътрудничество с директора на училището, който е отговорен за педагогическата сфера, и с административния директор, който гарантира текущите процеси на училището и неговите рамкови условия.

Решенията на Управителния съвет се взимат на ежемесечно провеждащи се заседания, на които са поканени директорът на училището, административният директор, учителският съвет, председателят на Родителското настоятелство и понякога представители на учениците. Тези заседания се състоят от открита и закрита част. На втората присъстват само директорът на училището и административният директор, както и представител на посолството в качеството си на съветник.

В закритата част на заседанието се решават персонални въпроси и други дела, подлежащи на защита на данните и се обсъждат теми, които Управителният съвет представлява навън и относно които предварително трябва да бъде постигнат консенсус.

Управителният съвет на училището се състои от шестима членове, които са избрани от Общото събрание на членовете на Сдружението на 2 юли 2020 г. съобразно устава за мандат от две години.

Това са: