Актуално 2011/2012

Второкласници провеждат интервюта

Първата тема в часовете по немски език за нас, второкласниците, беше „Всичко за училището”. Ето защо поискахме да научим повече за хората, които работят в нашето училище. По групи подготвихме и проведохме интервюта. Бяхме в секретариата, в администрацията, в бибилиотеката, при майсторите, при медицинската сестра, при помощния персонал и при портиера. Всички бяха много мили с нас и отговориха с удоволствие на въпросите ни. Ако имате желание, може да прочетете нашите интервютата, които в момента са изложени на втория етаж в училищната сграда.