Актуално 2011/2012

Инициатива "Да почетем на първокласниците"

Скоро след началото на учебната година учениците от първите и вторите класове се срещнаха, за да се опознаят по-добре.

При първата среща децата се представиха накратко и разказаха нещо за себе си. Освен това второкласниците изпълниха песни и стихотворения, за да поздравят новите ученици. След това обмениха идеи за бъдещи срещи.

Наскоро децата осъществиха едно от многото предложения - да почетем на първокласниците. Всеки второкласник прочете на един или двама първокласници избрана от него книга. Учениците от втори клас подходиха много отговорно към тази задача: Те се упражняваха усърдно в четенето на глас, а след това се постараха да четат бавно и ясно и да отговарят на различни въпроси. Първокласниците с удоволствие слушаха историите и разглеждаха картинките.

Много деца останаха с приятни чувства от тази среща и с усещането, че са намерили нови приятели. Някои дори питаха: „Кога пак ще правим нещо заедно?”