Актуално 2011/2012

Плетене на една кука в 4"б" клас

Децата от 4"б" клас плетоха ръкохватки на една кука в час по човек, природа, общество.

Сред първоначални трудности, всички усвоиха плетенето и използваха всяка свободна минута за това.