Актуално 2011/2012

Немски коледен базар в София

Немско училище София откри с музикална програма първия традиционен немски коледен базар в София в неделя, на първия адвент (това е първата от общо четири недели преди Коледа).

Над 100 деца представиха коледни стихотворения и песни. Щандът на немското училище, на който имаше балони, годишници, новия календар на училището и всевъзможни информационни материали, беше много посещаван.