Актуално 2011/2012

Очакване на Коледа в началното училище

Всеки понеделник през четирите седмици преди Коледа  учениците от началното училище празнуваха Адвент. Събрани около венеца, децата пееха, рецитираха стихове и четяха написани от тях истории.