Актуално 2011/2012

Проект "Книга" в 3б клас

Учениците от 3б клас работиха по проект „Създаване на книга“.
Всички участваха активно в създаването на историите и илюстрациите към тях.
След като книгата беше напълно готова, нейните автори я представиха пред учениците от първи клас. 
Те разказаха какво го е провокирало да напишат съответната история и прочетоха кратък откъс от нея.
Първокласниците слушаха с голям интерес и проявиха желание да участват в подобен проект след като усвоят достатъчно добре българския език.