Актуално 2011/2012

Упражнение за евакуация

В понеделник в училището се проведе упражнение за евакуация. Докато учителите  и учениците се събираха на сборните пунктове, членовете на кризисния щаб проверяваха, дали всички ученици са напуснали сградата на училището. Електрическото захранване  беше прекъснато от специалистите по поддръжка, медицинската сестра беше в готовност за оказване на първа помощ на пострадалите, всички ученици се подредиха на сборните пунктове.

С това упражнение учителите, учениците и служителите от администрацията доказаха, че са подготвени за спешни случаи.