Актуално 2011/2012

Курс по първа долекарска помощ в училище

На 10 май г-н Нитч посети Немско училище София. Посещението му бе възложено от ордена на Св. Йоан, една от най-големите социални и хуманитарни организации в Германия. Г-н Нитч представи пред всички ученици от 7. до 10. клас проекта за следващата учебна година. Проектът предвижда избрани ученици да бъдат обучени за санитарни постове в училище. С помощта на специалисти от Германия, бъдещите училищни санитари ще преминат обширен курс за първа помощ. За да добият първи впечатления, на учениците изпробваха първи техники.