Празници

Заключително тържество на предучилищната

Предучилищната завършва учебната година с голям детски празник. На този празник учители, асистенти и много усърдни родители предлагат игри и дейности за деца и родители, както и кулинарни изкушения. Накрая децата от предучилищната получават тържествено  дипломи и всички се радват на предстоящата нова учебна година!