Проекти

”FÜR”

Проектът F.ü.R. - "Приятелите се съобразяват един с друг"

Противодействието на нарастващата склонност към насилие сред децата е възпитателна задача на първо място на нас - родителите. Именно ние решихме да съдействаме на училището и основахме своя работна група. За целта използвахме препоръчания ни от Министерството на образованието в Баден Вюртемберг проект f.ü.r. - " Приятелите се съобразяват един с друг ", разработен специално за децата от трети до шести клас.

Задачата на програмата е да се разясни на учениците какво е насилие и какви са начините да му се противопоставят. Основната й цел е превенция на насилието.

Проекът F.ü.R. предоставя възможност на родителите да повлияят положително върху разбирателството сред съучениците. Проектът е призив на учителите и родителите, с който те заявават: Ние сме обединени в усилията си срещу нарастващото отчуждение.

Цел на проекта е укрепване на колектива в класа и предотвратяване на предпоставките за деструктивното поведение. Децата трябва да получат инструмент, който да развие чувството им за колективност в класа, да бъдат запознати с ценности като любов към ближния, уважение, прошка и да им се даде възможност за по-успешно справяне с насилието.

В рамките на проекта темата за превенция на насилието се разглежда по възможно най-творчески и разнообразен начин в продължение на четири учебни часа.

Използването на разнообразни методически похвати и честата смяна на участниците и сцените допринасят за високата мотивация и ентусиазъм на учениците.