Проекти

”Без юмруци”

Какво представлява БЕЗ ЮМРУЦИ?

БЕЗ ЮМРУЦИ е инструмент, разработен за предучилището, който има за цел да намали импулсивното и агресивно поведение на децата и да подобри емоционалната и социалната им компетентност.

БЕЗ ЮМРУЦИ предава на децата основни компетентности, които са им нужни за овладяването на емоции.

Важни съставни части са:

  • eмпатия (разпознаване на чувствата, назоваването им и разбирането им)
  • контрол на импуслите (как да се държа подобаващо) и
  • овладяване на гнева и яда

Как изглежда това на практика?

Децата винаги много се радват, когато в началото на седмицата кажем: днес е ден за БЕЗ ЮМРУЦИ! Защото това, което учат и упражняват през този ден е много забавно.

За начало децата се занимават с емпатията. Заедно размишляваме по какво можем да се разпознаем радостта, тъгата и гнева.

Важна предпоставка са написаните с децата правила, които се закачат на видимо място и които си припомняме постоянно:

  • Ако искам да каже нещо, вдигам ръка
  • Седя на стола
  • Гледаме детето, което говори
  • Изслушваме се взаимно

След кратко време се виждат и първите резултати. Децата наблюдават поведението си, разпознават конфликтни ситуации и се опитват да намерят решение с думи. Ако се нарушат правила, децата влизат в ролята на възрастни и напомнят на детето, нарушило правилото, правилното поведение. Това ново осъзнато действие доставя на децата голямо удоволствие.