Проекти

Медиацията като начин за справяне с конфликти

В продължение на една седмица през октомври 2014 се проведе обучение по медиация с осем учители. Целта беше учителите да са в състояние да обучават ученици за помирители при спорове. На по-късен етап след това учениците трябва да могат да посредничат при спорове на съученици и по този начин да се развие култура на разрешаване на спорове без насилие.

От понеделник до петък учителите научиха много за техниките за водене на разговор и отработване на конфликти. Тренираха провеждане на разговор в медиация, това, което се нарича посредничество при спорове. Оказа се, че са истински майстори в това! В четвъртък към нас се присъединиха и учениците. В началото учителите показаха на учениците как функционира посредничество при спорове. Учениците натрупаха съвсем нов опит. За тях беше особено важно да знаят, че при един спор и двете страни трябва да имат възможност да разкажат за конфликта от своя гледна точка, както и че учителите не дават готови решения. Решенията на споровете трябва да се отработят от самите ученици. Помирителят им оказва помощ.

Учителите и учениците се консултираха заедно как ще работят в бъдеще, как да започне обучението и какви условия трябва да бъдат създадени за целта.