Родителски съвет

Родителски съвет - С какво се занимава всъщност?

Кой участва в Родителския съвет?

Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове и техните заместници, също и от Предучилищната. Избраните по класове представители на родителите съставят Родителския съвет. Те избират председател и заместник-председател на Родителския съвет.

Родителите се ангажират доброволно с въпроси на родителите от техните класове.

Срещите на родителския съвет се провеждат веднъж на 2 месеца и на тях се обсъждат въпроси на всички родители, ученици и преподаватели и, ако е възможно, се търсят решения.

Представителите на родителите са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, информират родителите от техните класове за резултатите и новините от заседанията на родителското настоятелство.

Председателите на Родителския съвет работят интензивно и с ръководството на училището, като предават информацията от разговорите на останалите членове на настоятелството.

Родителският съвет подкрепя изключително много училището в организирането на приятни празници (празник на св. Мартин, заключителното тържество и др.).

Работата в Родителския съвет изисква ангажимент и време, но постигнатите до сега резултати и съвместната работа ни кара да се обръщаме назад с благодарност и задоволство.

 

Актуалният състав на Родителския съвет за учебната 2023/2024 година:

Председател: г-жа Щраус

Заместник-председател: г-н Панталеев

 

VSGr A Fr. Hölzer Hr. Mihovski
VSKGr B Fr. Oppenheimer Fr. Genova
VSKl A Fr. Vladimirova Hr. Mihov
VSKl B Fr. Koutsarova Hr. Pantaleev
1a Hr. Seiler Fr. Yovcheva
1b Fr. Tzonova Fr. Bieri
2a Fr. Batchvarova Fr. Toteva
2b Fr. Nikiforova Fr. Kamenova
3a Fr. Kayser Fr. Lettner
3b Hr. Gaydazhiev Fr. Preissner
4a Fr. Koycheva Hr. Monev
4b Fr. Arabadzhieva Fr. Flohr
5a Fr. Hörig Fr Sivinova
5b Hr. Jahn Hr. Hristov
6a Fr. Wegertseder Fr. Radivcheva
6b Fr. Staikova Fr. Patscheva
7a Fr. Kazashka Fr. Obolochkova
8a Fr. Peytcheva Fr. Mateeva-Hölzle
8b Fr. Simeonova Fr. Popova
9a Fr. Sartchadjieva Fr. Thasse
9b Fr. Planski Fr. Stoyanova
10a Fr. Wolf Fr. Dermendjieva
10b Hr. Lengert Hr. Karshev
11a Fr. Zyla Fr. Akrabova
12a Hr. Fuchs Fr. Ivanova