Условия

Информация за приемната процедура

Скъпи родители,

Приемът на Вашето дете в Немско училище София принципно става чрез приемна процедура, която зависи от възрастта на детето, степента, за която кандидатства или от училището, което е посещавало до момента. Най-важните предпоставки са описани по-долу.

Ако детето бъде прието в Немско училище София, родителите заплащат приемна такса и подписват договор с Управителния съвет.

Информация за таксите ще намерите тук.

Информация за прием в Предучилищната

Предучилищната на Немско училище София провежда веднъж годишно приемна кампания.

Точните дати можете да видите в календара на училището тук

Приемат се деца за предучилищни групи (5 годишни деца) и за предучилищни класове (6 годишни деца).

 

В предучилищните групи разполагаме с 28 свободни места (образуват се две групи по 14 деца).

Предучилищните класове се образуват от двете предучилищни групи, така че принципно имаме единични или никакви свободни места.

 

Предучилищни групи

Приемната процедура продължава около един час (60 минути). Наблюдават се областите на компетентност език, социално поведение, моторика, логика и концентрация. Приемната процедура е разделена на няколко части. Не е необходимо малките кандидати да имат познания по немски език. Доброто владеене на майчиния език е предпоставка за изучаване на чужд език.

Социалните компетентности са от значение за нас. Очакваме и се радваме на спокойно и отзивчиво отношение към връстниците. Осигурете контакт на детето с други деца и му предайте ценности като учтивост, съпричастност, любов към ближния и самостоятелност.

Най-важното за децата е играта. "Учене чрез игра" е основен принцип на нашата работа. Дайте възможност на Вашето дете да използва различни развиващи, логически, езикови, настолни и други игри с цялото семейство.

Отделните области на компетентност се оценяват с точки. Свободните места се разпределят според класирането.

Предучилищни класове

По принцип важат същите правила и критерии както при предучилищните групи.

Освен това детето Ви трябва да има познания по немски език, които да му помогнат да разбере бавно зададени, елементарни въпроси, на които да може да отговори.

 

Информация за прием в начално училище

Началното училище провежда приемната процедура за бъдещи ученици веднъж в годината.

Точните дати можете да видите в календара на училището тук

Децата от 1. до 4. клас се приемат според броя на свободните места.

Процедура за 1. клас

Деца и родители се канят на личен разговор, който се провежда след предварително уговорен час.

По време на разговора се проверяват, от една страна, активните и пасивни познания на детето по немски език и от друга страна се обръща внимание на социалните компетентности, които са предпоставка за спокойното и хармонично пребиваване на детето в училище.

За нас е важно децата да идват в училище отпочинали и спокойни. Претоварени и уморени деца рядко са в състояние да учат продуктивно и успешно. Затова Ви молим: Давайте възможност на детето да играе и да се движи, четете му книги, осигурявайте му контакт с други деца, занимавайте се с него и му предоставяйте време и пространство за свободно развитие.

По-малко често означава повече!

Процедура за 2. до 4. клас

Приемната процедура от 2. до 4. клас протича подобно на тази за първи клас, но се взема под внимание учебното заведение, което детето е посещавало.

Информация за приемна процедура в гимназиална степен (5. до 12. клас)

Приемната процедура може да се състои от писмена част по предметите немски език, математика и английски език, както и от устна част. Начинът на провеждане на изпит зависи от предишните учебни заведения, посещавани от детето. Кандидатите трябва да разполагат с добри до отлични познания по немски език. Кандидатурите се подават и обработват в секретариата на училището sl-sek@ds-sofia.bg. Моля, свържете се с нас.