Формулярът за записване за нашата приемна кампания ще бъде активен от 1 януари 2019г.

Ако имате въпроси за кандидатстване в училището, моля да се обърнете към училищния секретариат sl-sek@ds-sofia.bg, 02/9635233