Отписване

Отписването на ученици от Немско училище София се осъществява на два етапа:

1. Подаване на писмена молба до Управителния съвет за прекратяване на училищния договор при съответните условия, дефинирани в него.

2. Подаване на писмена молба до директора на училището за отписване. В процеса на отписването родителите подават контакти на новото училище, за да последва официално изпращане на удостоверение и евентуално на училищното досие. Свидетелствата на Немско училище София са официални документи/удостоверения за постиженията/оценките на ученика.